Podpisanie Listu intencyjnego o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 r. podpisał List intencyjny z reprezentantami Powiatu Żywieckiego – Starostwem Powiatowym w Żywcu, w kwestii rozwijania wzajemnie korzystnej współpracy w zakresie promocji i wsparcia przedsiębiorczości.

Strony zadeklarowały intencję współpracy w celu realizacji działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (tj. MŚP) oraz start-up’ów, budowanie współpracy między samorządem, biznesem oraz lokalną społecznością. Obszar współpracy będzie obejmował w szczególności:

  • wzajemne wsparcie w działaniach promocyjnych,
  • wspólną organizację wybranych wydarzeń,
  • wypracowywanie wspólnych inicjatyw w celu ciągłego doskonalenia realizowanych działań,
  • inne działania mające na celu tworzenie dostępnego systemu wsparcia MŚP i start-up’ów.