Poręczenie kredytów i pożyczek

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek. Jesteśmy instytucją wspierającą rozwój przedsiębiorstw w województwie śląskim. Działamy w ramach Krajowego Systemu Poręczeń i Gwarancji Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajowej Grupy Poręczeniowej. Zabezpieczenie dokonywane jest w formie poręczenia kredytów i pożyczek wobec banków i instytucji finansowych, z którymi współpracujemy.

Warunki udzielania poręczeń

Fundusz udziela poręczeń spłaty kredytów przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz suma bilansowa < 43 mln euro lub obroty < 50 mln euro)
  • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego
  • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy

Zasady udzielania poręczeń

  • poręczamy do wysokości 1.000.000 zł (w zależności od instytucji finansującej)
  • nie więcej niż 50% kapitału kredytu lub pożyczki
  • maksymalnie na okres 60 miesięcy
  • poręczenia kredytów i pożyczek oprocentowanych nie niżej niż stopa referencyjna ustalana przez Komisję Europejską