Poręczenia leasingów

WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ:

Fundusz udziela poręczeń spłaty leasingów przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz suma bilansowa < 43 mln euro lub obroty < 50 mln euro)
  • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego
  • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy

ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ:

  • zabezpieczenie do 80% wartości finansowania
  • do wysokości nawet 500 tys. zł
  • okres zabezpieczenia do 5 lat

CENNIK:

  • Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia
  • Opłata pobierana jest jednorazowo i płatna za cały okres poręczenia

DO POBRANIA: