Wspólne poręczenia ŚRFP i BGK

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. może udzielać poręczeń uzupełniających w stosunku do oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLG de minimis).

Suma poręczeń udzielanych przez ŚRFP i Bank Gospodarstwa Krajowego lub inny fundusz poręczeniowy stanowiąca zabezpieczenie kredytu lub pożyczki nie może być większa niż 80% wartości zabezpieczonego kredytu lub pożyczki.

Poręczenia te udzielane są na zasadach ogólnych obowiązujących w ŚRFP:

 • Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia
 • Wysokość stawki prowizji zależna jest od oceny ryzyka dokonywanej na podstawie wewnętrznych procedur

Korekty:

 • 0,10% udziału poręczenia za każdą osobę fizyczną lub prawną poręczająca weksel (łącznie nie więcej niż 0,50% upustu)
 • premia za ryzyko ustalana w szczególnych przypadkach decyzją Zarządu
 • Opłata minimalna wynosi 200 zł

Opłata za dojazd:

 • 100 zł netto w miastach: Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Mysłowice, Siemianowice, Świętochłowice, Ruda Śląska, Tychy, Bieruń, Mikołów, Bytom, Sosnowiec, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Będzin
 • 200 zł netto w pozostałych miastach województwa Śląskiego
 • Dojazd poza województwo – cena do uzgodnienia

Inne:

 • 300 zł opłata za przygotowanie aneksu w trakcie trwania okresu poręczenia
 • Wydłużenie okresu poręczenia – 0,10% kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty miesiąc jednak nie dłużej niż 2 miesiące
 • Jeśli wysokość prowizji jest wyższa niż 2.000 zł, istnieje możliwość rozłożenia jej na 2 lub więcej równych rat
 • Gdy okres trwania poręczanego kredytu jest dłuższy niż 12 miesięcy, prowizję oblicza się proporcjonalnie jako iloczyn stawki podstawowej po uwzględnieniu upustów i liczby lat

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi Konsultantami pod numerem tel. (32) 785 85 85 lub pod adresem e-mail: biuro@rfp.pl