Kontakt

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

NIP: 9542367405
REGON: 277483759
KRS: 0000005627

Kapitał zakładowy: 6.510.000 zł