O nas

Podstawowe informacje

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oficjalnie rozpoczął działalność 1 grudnia 2000 roku. Instytucja została powołana na mocy porozumienia pomiedzy Funduszem Górnośląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

ŚRFP udziela poręczeń kredytów obrotowych i inwestycyjnych, leasingów oraz wadiów przetargowych dla przedsiębiorstw mających siedzibę lub realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa śląskiego.

Cel powołania

Podstawowym celem naszych działań jest wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie dostępu do kapitału dłużnego przedsiębiorcom tego sektora.
Aby było to możliwe, współpracujemy z kilkunastoma Bankami i Instytucjami pożyczkowymi działającymi na terenie województwa. Kładąc nacisk na rozwój sieci powiązanych instytucji cały czas prowadzimy rozmowy o współpracy z kolejnymi podmiotami. W ten sposób mamy nadzieję dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców.

Nasze możliwości

Maksymalna kwota możliwego do udzielenia jednostkowego poręczenia to milion złotych. W związku z dynamicznym rozwojem Funduszu, rośnie zarówno ilość przedsiębiorców, którzy korzystają z tej metody zabezpieczenia kredytu, jak również wartość zabezpieczanych przez Fundusz kredytów i pożyczek.
Dokładamy starań aby wraz ze wzrostem liczby i wartości udzielanych poręczeń, nie wydłużał się czas obsługi Klienta a jej jakość utrzymana została na niezmiennie wysokim poziomie.

Fundusz działa w ramach

  • Krajowej Grupy Poręczeniowej,
  • Krajowego Systemu Poręczeń i Gwarancji Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.