Kariera

Jeżeli nie znaleźli Państwo interesującego stanowiska, na stronie nie ma aktualnych ofert pracy lub jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem innej formy współpracy, zapraszamy do wysłania nam swojego CV i listu motywacyjnego na adres biuro@rfp.pl, podając w treści pożądany obszar współpracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).