Poręczenia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – SPOWKP

Warunki udzielania poręczeń

 • Poręczenia udzielane w tej procedurze mogą dotyczyć wszystkich rodzajów kredytów (także w walutach obcych), przeznaczonych na dowolny cel, pod warunkiem, że jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Siedziba przedsiębiorcy musi być zarejestrowana na terenie województwa śląskiego
 • Za poręczenie przedsiębiorca płaci prowizję zależną od wielkości poręczanego kredytu, okresu poręczenia, udziału poręczenia w ogólnej kwocie kredytu oraz klasy (wewnętrznej oceny) przedsiębiorcy. Przykładowe stawki prowizji dla rocznego okresu poręczenia przedstawia zamieszczona tabela:
 • Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia
 • Wysokość stawki prowizji zależna jest od oceny ryzyka dokonywanej na podstawie wewnętrznych procedur

Korekty:

 • 0,10% udziału poręczenia za każdą osobę fizyczną lub prawną poręczająca weksel (łącznie nie więcej niż 0,50% upustu)
 • premia za ryzyko ustalana w szczególnych przypadkach decyzją Zarządu
 • Opłata minimalna wynosi 200 zł

Opłata za dojazd:

 • 100 zł netto w miastach: Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Mysłowice, Siemianowice, Świętochłowice, Ruda Śląska, Tychy, Bieruń, Mikołów, Bytom, Sosnowiec, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Będzin
 • 200 zł netto w pozostałych miastach województwa Śląskiego
 • Dojazd poza województwo – cena do uzgodnienia

Inne:

 • 300 zł opłata za przygotowanie aneksu w trakcie trwania okresu poręczenia
 • Wydłużenie okresu poręczenia – 0,10% kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty miesiąc jednak nie dłużej niż 2 miesiące
 • Jeśli wysokość prowizji jest wyższa niż 2.000 zł, istnieje możliwość rozłożenia jej na 2 lub więcej równych rat
 • Gdy okres trwania poręczanego kredytu jest dłuższy niż 12 miesięcy, prowizję oblicza się proporcjonalnie jako iloczyn stawki podstawowej po uwzględnieniu upustów i liczby lat