Kwalifikator MSP

Jednym z głównych warunków, jakie musi spełniać przedsiębiorca starający się o poręczenie w Śląskim Regionalnym Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o., jest kwalifikowanie się do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zadaniem kwalifikatora jest pomoc w określeniu czy Państwa firma należy do sektora MŚP. Kwalifikator podaje informacje na podstawie zaznaczonych i wprowadzonych danych oraz pełni funkcję tylko i wyłącznie informacji. Wyniku, jaki otrzymają Państwo, nie należy traktować jako wiążącej i ostatecznej opinii prawnej, która może być wydana na podstawie dokładnego badania dokumentów rejestrowych firmy.

Kwalifikator umieszczony jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.