Poręczenia wadiów przetargowych

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oferuje przedsiębiorcom poręczenie zapłaty wadium. Poręczenie to udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.

Poręczenie posiada identyczną skuteczność prawną jak wpłata wadium w formie pieniężnej.

Co oferujemy

pakiet poręczeń wadialnych

łączny limit poręczeń wadialnych o jakie może wnioskować przedsiębiorca
– do wykorzystania przez okres 12 miesięcy
– do wysokości 1 mln zł

pojedyncze poręczenia

udzielane w ramach pakietu wadialnego
– na okres do 90 dni
– do wysokości 1 mln zł

W przypadku zapotrzebowania na większą kwotę, istnieje możliwość uzyskania pakietu poręczeń wadialnych lub pojedynczego poręczenia do wysokości 1 mln 250 tys. zł w ramach umowy konsorcjalnej zawartej wraz z Bielskim Funduszem Projektów Kapitałowych Sp. z o.o.