Poręczenia wadialne – cennik

Cennik standard

Cennik premium

Cennik ma charakter informacyjny, prowizja może zostać decyzją Zarządu ustalona na innym poziomie.

ŚRFP nie przyjmuje zwrotów odebranych oraz przesłanych elektronicznie Oświadczeń Poręczyciela o udzieleniu poręczenia wadialnego