Poręczenia wadialne – cennik

Cennik standard

Cennik premium

* podwyższona opłata minimalna (150,00 zł) dotyczy poręczeń wadialnych udzielanych w ramach pakietów, których wnioski o pakiet złożone zostały począwszy od dnia 01.09.2020 r.

Aktualizacja: 03.01.2022r.

ŚRFP nie przyjmuje zwrotów odebranych oraz przesłanych elektronicznie Oświadczeń Poręczyciela o udzieleniu poręczenia wadialnego