Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zestawu komputerowego

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: format .doc, format .pdf.

Ofertę należy złożyć na dołączonym do zapytania formularzu ofertowym i przesłać mailem na adres: annac@rfp.pl albo listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 14.00 z dopiskiem: „Zestaw komputerowy”.