Zapytanie ofertowe na zakup 216 szt. kubków firmowych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup 216 szt. kubków z nadrukiem wraz z opakowaniami indywidualnymi i transportem, wg projektu zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania 216 szt. kubków z nadrukiem wraz z opakowaniami indywidualnymi i transportem, wg projektu zamawiającego.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

Typ produktu: Kubek z nadrukiem – Handy Supreme
Wymiary: Wysokość:    85mm

Średnica:      92mm

Pojemność:  300 ml

Materiał: ceramika matowa
Kolor: czarny mat / żółty
Opakowanie: kartonik indywidulany, kolor: biały
Nadruk: kalka ceramiczna wokół
Właściwości: Pełna odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach. Roczna gwarancja producenta
Termin realizacji: Mile widziana dostawa gotowych kubków do dnia 24.10.2022 r.

Wizualizacja projektu TUTAJ.

Projekt w odpowiednim pliku zostanie przesłany wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU CENOWYM FORMULARZ OFERTOWY  w formie wiadomości e-mail na adres annac@rfp.pl albo przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, w terminie do dnia 11 października 2022 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Kubki”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej w dniu 14 października 2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.