Nowy wzór oświadczenia poręczyciela Wadium

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dodatkowy, nowy wzór Oświadczenia poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium (Kliknij aby pobrać). Każdorazowo, przy wnioskowaniu o poręczenie wadialne, prosimy o zapoznanie się z treścią Oświadczenia poręczyciela i informację na temat wyboru konkretnego wzoru Oświadczenia (nowe lub dotychczas obowiązujące), które będzie wystawione przez ŚRFP.

Nowy wzór Oświadczenia poręczyciela jest konsekwencją odmiennej, niż dotychczas, interpretacji zapisów Oświadczenia przez jednego z zamawiających, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Aby uniknąć na przyszłość jakichkolwiek problemów związanych z zapisami Oświadczenia poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium, prosimy Państwa o każdorazowe zapoznanie się z treścią dostępnych oświadczeń i wybór odpowiedniego, zgodnego z wymaganiami zamawiającego.