UWAGA! Zmiana cennika za poręczenia wadialne oraz nowy wzór wniosku o poj. poręczenie wadialne w ramach pakietu

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od września br. planujemy wystawiać faktury zbiorcze za dany miesiąc, które będą zawierały wszystkie prowizje za poręczenia wadialne udzielone w danym miesiącu. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na wystawianie miesięcznych faktur zbiorczych i rozliczać się na dotychczasowych warunkach (faktura za każde wydane poręczenie wadialne) – prosimy o informację zwrotną na adres mailowy: biuro@wadia.pl.

Jednocześnie informujemy, z dniem 1 września br.:

  • zmianie ulega cennik dot. prowizji za poręczenia wadialne (do pobrania z zakładki „oferta poręczeń”). Wprowadziliśmy dwa cenniki – STANDARD i PREMIUM – przed podpisaniem umowy o pakiet będzie możliwość zdecydowania, który cennik Państwo wybieracie. Zmiana dot. kwoty minimalnej prowizji za poręczenie wadialne obowiązuje wyłącznie dla wniosków o pakiet złożonych od dnia 01.09.2020 r.

Dodatkowo, w obu cennikach wprowadzona zostaje opłata za rezygnację ze złożonego wniosku – dot. wszystkich wniosków o poj. poręczenia wadialne złożone od dnia 01.09.2020 r. W związku z powyższym – prosimy o przemyślane wysyłanie wniosków o poj. poręczenia wadialne w ramach pakietu.

  • zmianie ulega wzór WNIOSKU o pojedyncze poręczenie wadialne udzielane w ramach pakietu – wzór w załączeniu (do wyboru plik pdf i doc.). Prosimy o wysyłanie wniosków wraz z SIWZ (i ewentualnymi zmianami) na adres biuro@wadia.pl oraz stosownymi podpisami osób składających wniosek.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt.