Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 5 szt. roll up’ów

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie i dostawa 5 szt. roll up’ów, zgodnie z projektem i wymaganiami zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o wycenę wykonania 5 szt. roll up’ów wraz z kosztem dostawy, wg projektu zamawiającego.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

  • Ilość: 5 sztuk
  • Wymiary roll-up’u: 85 cm x 200 cm
  • Tkanina do druku: baner o gramaturze minimum 500 g/m2 blockout gładki, mat; bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału
  • Wydruk jednostronny płaski, pełnokolorowy (CMYK), wysokiej rozdzielczości
  • Stabilna aluminiowa konstrukcja: gruby, solidny, składany, aluminiowy maszt; kaseta aluminiowa z systemem rolującym (samonawijającym), aluminiowa listwa zatrzaskowa i dwie obrotowe stopy, utrzymujące stabilność
  • W zestawie pokrowiec z usztywnieniem i uchwytem ułatwiającym transport
  • Nadruk zgodny z informacjami i projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU CENOWYM POBIERZ TUTAJ w formie wiadomości e-mail na adres annac@rfp.pl albo przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, w terminie do dnia 13 marca 2020 r. do godziny 14.00 z dopiskiem: „Oferta na roll up”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej w dniu 16 marca 2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.