„Tydzień Przedsiębiorcy” w ZUS

Tę edycję TP ZUS realizuje we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, gdyż jest partnerem strategicznym kampanii: Pracuję legalnie. Przedsięwzięcie promuje także kampanię ZUS: Masz wybór.

Podczas Tygodnia Przedsiębiorcy będą promowane legalne formy zatrudniania pracowników oraz korzyści z tym związane.

Będzie można skorzystać z:

  1. Bezpłatnych seminariów tematycznych:
  • Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacaniu świadczeń krótkoterminowych,
  • Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne,
  • Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia.
  1. Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:
  • doradcy ds. ulg i umorzeń,
  • doradcy płatnika.
  1. Porad ekspertów:
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • instytucji współpracujących m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, urządów skarbowych, urzędów miasta, urzędów gminy, PFRON.