Rating kredytowy Funduszu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o przeprowadzonej aktualizacji ratingu kredytowego nadanego Śląskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeniowemu Sp. z o.o. i opublikowaniu go w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating (http://www.eurorating.com/pl/ratingi/fundusze/srfp-katowice).

W załączeniu przekazujemy Państwu najnowszy certyfikat potwierdzający aktualny poziom nadanego Funduszowi ratingu kredytowego.

""