XXV Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Podczas Gali nastąpiło rozstrzygnięcie X edycji Konkursu „Marka-Śląskie”, współfinansowanego ze środków województwa śląskiego. Nagrody przyznawane były w 13 kategoriach, a Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy nominowany był w kategorii "Usługa".

 
Wręczono również odznaczenia Państwowe, regionalne, Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
 
Na gości czekało wiele atrakcji, takich jak np. występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, solistów Opery Śląskiej, czy grupy tanecznej DIAMONDS.