Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: format .doc, format .pdf.

Ofertę należy przesłać mailem na adres: annac@rfp.pl lub listownie albo złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice albo przesłać, w terminie do dnia 28 marca 2019r. do godziny 12:00, z dopiskiem: „Artykuły biurowe”.