Zapytanie ofertowe dotyczące druku kalendarzy na biurko

Zapytanie ofertowe dotyczące druku kalendarzy na biurko


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wydruk 800 szt. kalendarzy na biurko na rok 2019, zgodnie z wymaganiami i projektem zamawiającego:

– jeden projekt 400 szt.

– drugi projekt 400 szt.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o wycenę druku 800 szt. kalendarzy na biurko (namiot standard ze zrywanymi kartkami). Zdjęcie poglądowe – w załączeniu.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

wymiary:

15 cm x 13 cm

kalendarz:

druk pełnokolorowy CMYK
karton 240 g/m2

kalendarium:

poziome – jednomiesięczne z imionami – 13 cm x 7.5 cm

offset 80 g/m2
zrywane (12 miesięcy)
kolory:
     – czerwone – niedziele i święta polskie
     – szare – soboty
     – czarne – pozostałe dni

termin realizacji:                  max 7 dni roboczych od przesłania pliku do druku
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na specjalnym FORMULARZU CENOWYM – pobierz tutaj i przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, lub przesłać mailem na adres annac@rfp.pl, w terminie do dnia 24 października 2018 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Kalendarze biurkowe”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 31 października 2018 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.