Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę ulotek

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: format .doc, format .pdf.

Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU CENOWYM w formie wiadomości e-mail na adres annac@rfp.pl albo przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, w terminie do dnia 26 września 2018 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na druk ulotek”.