ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ TONERÓW DO DRUKAREK HP

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: format .doc, format .pdf.

Ofertę, w formie wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 1), należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice albo przesłać mailem na adres annac@rfp.pl w terminie do dnia 29 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00, z dopiskiem: „Tonery HP”.