Nawiązanie współpracy z kolejnymi bankami

Do grona instytucji finansujących, na rzecz których możemy udzielać poręczeń, dołączyły:

  • Bank Spółdzielczy w Raciborzu
  • Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie.

Maksymalna kwota poręczenia, którego możemy udzielić dla Klientów tychże banków to aż 1.000.000 zł!

Zapraszamy do składania wniosków o poręczenia kredytów!