Zapytanie ofertowe dotyczące druku teczek ofertowych

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj.

Ofertę prosimy przedstawić na formularzu cenowym (format .docformat .pdf).

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, lub przesłać mailem na adres annac@rfp.pl, w terminie do dnia 4 lipca 2018 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na druk teczek ofertowych”.