ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

I. SPRZEDAJĄCY:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

Tel. (32) 785-85-85
Fax (32) 785-88-16

e-mail: biuro@rfp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do przesyłania ofert cenowych zakupu urządzeń:

1)    Forma do odlewania elementów z betonu polimerowego produkcji firmy B+S GmbH (Niemcy) o średnicy 2200 mm, rok produkcji 2012, masa 8385 kg,

2)    Forma do odlewania elementów z betonu polimerowego produkcji firmy B+S GmbH (Niemcy) o średnicy 1200 mm, rok produkcji 2012, masa 4890 kg,

3)    4 szt. przenośnika kubełkowego kołyskowego typu SEB 05 produkcji firmy WIESE GmbH, służące do zasilania w materiały sypkie maszyny odlewniczej do betonu polimerowego KSA150F.

Urządzenia stanowiły zabezpieczenie jednej z transakcji naszej firmy. Fundusz Poręczeniowy jest instytucją oferującą usługi wyłącznie o charakterze finansowym, dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować bardzo duży upust cenowy w stosunku do pierwotnej ceny zakupu. Rozważona zostanie każda propozycja. Preferujemy oferty na zakup wszystkich urządzeń.

ZDJĘCIE FORMY 2200

ZDJĘCIE FORMY 1200

ZDJĘCIE PRZENOŚNIKÓW

Urządzenia zlokalizowane są w Nysie.

NINIEJSZA OFERTA TO MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU URZADZEŃ PO BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE!

III. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty cenowe dotyczące zakupu w/w towarów można składać:

a)       pocztą elektroniczną na adres biuro@rfp.pl

b)       listownie na adres: ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice

c)       osobiście w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest do uzyskania pierwszej satysfakcjonującej oferty zakupu.

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od sprzedaży.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!