ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ TONERA/-ÓW DO DRUKARKI HP LaserJet Pro 400

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj.

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: format.doc, format .pdf.


Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 22 maja 2017 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Tonery HP LaserJet Pro 400”.