ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ DYSKU TWARDEGO ORAZ SERWERA PLIKÓW

Kompletną treść zapytania ofertowego oraz szczegółowe parametry urządzeń znajdą Państwo tutaj (pdf).

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 9 marca 2017 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Oferta na dostawę dysku i serwera plików”.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


WADIA do przetargów -> więcej informacji tutaj