ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ TONERÓW DO DRUKARKI HP Color LaserJet Enterprise M553

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj (pdf).

Fromularz cenowy do zapytania ofertowego: formularz (doc).

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. do godziny 14.00, z dopiskiem: „Tonery HP Color”.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.