Zapytanie ofertowe dotyczące druku teczek ofertowych

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj.

Ofertę prosimy przedstawić na formularzu cenowym (format .docformat .pdf).

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na druk teczek ofertowych”.