ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo TUTAJ.

Formularz cenowy do zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice albo przesłać mailem na adres: biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Artykuły biurowe”.