Karta Młodego Przedsiębiorcy

Program Karta Młodego Przedsiębiorcy jest realizowany przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w celu wsparcia młodych przedsiębiorców budujących swoje firmy na terenie Zabrza.

Adresatem programu są osoby fizyczne do 35. roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Aby otrzymać kartę uczestnika programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronie http://www.um.zabrze.pl/biznes/karta-mlodego-przedsiebiorcy

Młody przedsiębiorca zapoznaje się z listą partnerów programu – wybiera firmę, a dokonując transakcji okazuje swoją Kartę Młodego Przedsiębiorcy i korzysta ze zniżek.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wspomóc młodych przedsiębiorców – zostań partnerem programu Karta Młodego Przedsiębiorcy! Zaproponuj młodym przedsiębiorcom ulgę na Twoje usługi lub produkty – Twoja propozycja zostanie umieszczona na liście partnerów programu, ponadto zyskasz certyfikat partnera programu i nowych klientów. Pamiętaj, że Twój udział w programie jest bardzo ważny – każde wsparcie dla młodego przedsiębiorcy jest dla niego niezwykle cenne!

Zestawienie partnerów programu, wzór certyfikatu znajdują się w załącznikach na stronie: http://www.um.zabrze.pl/biznes/karta-mlodego-przedsiebiorcy

""