Bezpłatne poręczenia kredytów i pożyczek inwestycyjnych

Pragniemy przypomnieć, iż w związku z wyrażeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zgody na przedłużenie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, promocja bezpłatnych poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych została przedłużona do końca czerwca 2016 r. lub do wyczerpania środków z promocyjnej puli poręczeń.

Ofertą preferencyjnych poręczeń z opłatą 0 zł, realizowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objęte zostały kredyty i pożyczki inwestycyjne udzielane przez Instytucje Finansujące najaktywniej współpracujące z Funduszem.*

Warunkiem uzyskania preferencyjnego poręczenia jest pozytywny wynik analizy wniosku o poręczenie, skutkujący oceną pozwalającą na zakwalifikowanie firmy do grupy Klientów objętych promocją. Bezpłatne poręczenia udzielane są na rzecz podmiotów przyporządkowanych do I i II klasy ryzyka wg przyjętych przez Fundusz procedur oceny. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń, możemy poinformować, iż jest to ponad połowa podmiotów wnioskujących o poręczenie.


         KLASA
PRZEDSIĘBIORCY
                          JAKOŚĆ KREDYTU WYJŚCIOWA STAWKA PROWIZJI W SKALI ROKU
I Wysoka zdolność do spłaty 0,00%
II Odpowiednia zdolność do spłaty 0,00%
III Zdolność do spłaty jest wrażliwa na niekorzystne warunki 0,40%
IV Zdolność do spłaty zostanie prawdopodobnie ograniczona przez niekorzystne warunki 0,50%

Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia

Więcej szczegółów mogą uzyskać Państwo bezpośrednio u pracowników Funduszu pod numerem tel. (32) 785 85 85.
 

* Promocją objęte są kredyty i pożyczki inwestycyjne udzielane przez Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A., BOŚ S.A. (Centrum Korporacyjne oraz Oddział w Katowicach), ESBANK Bank Spółdzielczy, Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach, SGB-Bank S.A., Bank Spółdzielczy w Tychach, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Zatorze, Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A., Bank Spółdzielczy w Porąbce, Bank Spółdzielczy w Leśnicy oraz Bank Spółdzielczy w Będzinie.