Szkolenie: Etyka w biznesie

Uczestnicy szkolenia będą mogli uporządkować swoją wiedzę dotyczącą wartości i zasad etycznych w środowisku biznesowym, a także wprowadzania pozytywnych technik wywierania wpływu społecznego, rozpoznawania źródeł konfliktów o charakterze moralnym, wskazywania roli i zakresu odpowiedzialności społecznej oraz rozumienia budowy i funkcji kodeksów etycznych.

Data:                                   28.08.2015 r., godz. 13:00 – 17:00
Miejsce szkolenia:              Katowice, ul. Astrów 10
Koszt szkolenia:                 400 zł brutto (cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie)

PROMOCJA! Dla Klientów, którzy wcześniej korzystali z usług poręczeniowych ŚRFP, koszt szkolenia wynosi 1 zł!

Tematyka szkolenia:
•    działania anomijne – czego unikać prowadząc firmę
•    granice perswazji i manipulacji w kontaktach biznesowych
•    pozytywne wywieranie wpływu społecznego
•    społeczne zaangażowanie biznesu
•    budowanie kodeksu etycznego we własnej firmie

Sposób rejestracji: Wypełniony formularz zgłoszeniowy (oddzielnie dla każdego uczestnika) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@rfp.pl do dnia 21.08.2015 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania >> TUTAJ <<

Kontakt: Magdalena Skupińska-Osiak, tel.: 32/ 785-85-85 w. 11, e-mail: biuro@rfp.pl