ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo TUTAJ.

Aby pobrać Fromularz cenowy do zapytania ofertowego kliknij TUTAJ.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres: biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 09 lutego 2015 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Artykuły biurowe”.