ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DRUKU ULOTEK REKLAMOWYCH

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo >> TUTAJ <<

Plik ulotki do druku do pobrania >> TUTAJ <<


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Ulotki reklamowe PARP”.