ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ TONERÓW DO DRUKARKI KYOCERA FS-C5300DN

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo TUTAJ.

Formularz cenowy oferty można pobrać TUTAJ.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Tonery Kyocera”.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.