ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE INTERNETOWEJ APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ ZŁOŻENIE WINOSKU O PORĘCZENIE LEASINGU, OBSŁUGUJĄCEJ PROCES UDZIELANIA PORĘCZEŃ LEASINGU ORAZ GENERUJĄCEJ DOKUMENTACJĘ

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo tutaj.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 27 grudnia 2013 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie leasingu, obsługującej proces udzielania poręczeń leasingu oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi oferentami.