ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ TONERA DO DRUKARKI HP LaserJet Pro 400

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo tutaj.

Aby pobrać Fromularz cenowy do zapytania ofertowego kliknij tutaj.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 12 grudnia 2013 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Tonery HP”.