Warsztaty w ramach projektu „Szkolenia i inne działania rozwojowe dla funduszy poręczeniowych”

W trakcie warsztatów dyskutowane były najważniejsze wyzwania z jakimi będą sie musiały zmierzyć fundusze poręczeniowe w kolejnym okresie programowania (2014-2020).