3. wydanie Newslettera ŚRFP

W numerze tym poruszone zostały tematy:

  • nowego cennika usług poręczeniowych wprowadzonego przez ŚRFP;
  • wspólnych poręczeń ŚRFP i BGK (PLG de minimis);
  • preferencyjnych poręczeń ze środków RPO WSL;
  • oraz innowacyjnych poręczeń leasingów – razem z Pekao LEASING.

     

Newsletter ŚRFP to magazyn zawierający syntetyczną informację o rynku poręczeniowym oraz o wydarzeniach w Funduszu. Dzięki niemu każda zainteresowana osoba może otrzymywać najważniejsze treści w formie niewymagającej stałego monitorowania strony internetowej ŚRFP.

Kolejne wydanie Newslettera ukaże się już we wrześniu.

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!