Preferencyjne poręczenia ze środków RPO WSL

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami udzielania poręczeń w ramach RPO WSL, które znajdą Państwo
w zakładce Procedura RPO oraz na stronie internetowej projektu: www.rpo-slask.pl.