Wspólne poręczenia ŚRFP i BGK (PLG de minimis)

Suma poręczeń udzielanych przez ŚRFP i inny fundusz poręczeniowy stanowiąca zabezpieczenie kredytu lub pożyczki nie może być większa niż 80% wartości zabezpieczonego kredytu lub pożyczki.

Poręczenia te udzielane są na zasadach ogólnych obowiązujących w ŚRFP.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi Konsultantami pod numerem tel.(32) 785 85 85.