Przystąpienie BS w Jastrzębiu Zdroju do współpracy z ŚRFP

      Miło Nam poinformować, że w dniu 14 listopada 2012 roku Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju zaakceptował warunki Umowy zawartej pomiędzy Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. a Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i przystąpił do jej realizacji, tym samy zostając kolejnym Bankiem współpracującym z naszym Funduszem. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. realizując swoją strategię rozwoju, zrobił kolejny krok w kierunku rozpowszechnienia swoich produktów. Dzięki podjętym działaniom Funduszu na mapie województwa śląskiego pozyskał nowe miejsca, gdzie można uzyskać poręczenia dla kredytów zaciąganych przez Państwa firmy.

      Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju jest 23 Instytucją Finansową, z którą została podpisana umowa o współpracy. Fundusz Poręczeniowy jest niezmiernie dumny z tego faktu, jednocześnie nie zwalniając tempa dąży do współpracy z nowymi partnerami, z którymi wspólnie będzie wspierał Przedsiębiorców chcących pozyskać finansowanie na rozwój swoich firm.