Bezpłatne poręczenia kredytów i pożyczek inwestycyjnych

Z przyjemnością informujemy, iż ruszyła kolejna akcja promocyjnych bezpłatnych poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

Ofertą preferencyjnych poręczeń z opłatą 0 zł, realizowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objęte zostały kredyty i pożyczki inwestycyjne udzielane przez Instytucje Finansujące współpracujące z Funduszem.

Warunkiem uzyskania preferencyjnego poręczenia jest pozytywny wynik analizy wniosku o poręczenie, skutkujący oceną pozwalającą na zakwalifikowanie firmy do grupy Klientów objętych promocją. Bezpłatne poręczenia udzielane są na rzecz podmiotów przyporządkowanych do I i II klasy ryzyka wg przyjętych przez Fundusz procedur oceny. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń, możemy poinformować, iż jest to ponad połowa podmiotów wnioskujących o poręczenie.

Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia.

Promocja trwa do odwołania.

Więcej szczegółów mogą uzyskać Państwo bezpośrednio u pracowników Funduszu pod numerem tel. (32) 785 85 85.