Kontakt

 KOPALNIA BIZNESU!
– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r.

 

 

KONTAKT

 

BIURO PROJEKTU:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

 

TELEFON: 723 041 910 [Biuro projektu]

TELEFON: 512 020 242 [Partner: ZGD Sp. z o.o.]

E-MAIL: kopalniabiznesu@rfp.pl

 

GODZINY PRACY BIURA: poniedziałek – piątek:   08:00 – 16:00

Fundusz posiada osobne wejście, które znajduje się na lewo od wejścia głównego do budynku
(czerwona strzałka na mapie poniżej) i oznaczone jest logo spółki

Projekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.