Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Bezpłatne poręczenia kredytów i pożyczek inwestycyjnych


Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, iż ruszyła kolejna akcja promocyjnych bezpłatnych poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

Ofertą preferencyjnych poręczeń z opłatą 0 zł, realizowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objęte zostały kredyty i pożyczki inwestycyjne udzielane przez Instytucje Finansujące najaktywniej współpracujące z Funduszem.*

Warunkiem uzyskania preferencyjnego poręczenia jest pozytywny wynik analizy wniosku o poręczenie, skutkujący oceną pozwalającą na zakwalifikowanie firmy do grupy Klientów objętych promocją. Bezpłatne poręczenia udzielane są na rzecz podmiotów przyporządkowanych do I i II klasy ryzyka wg przyjętych przez Fundusz procedur oceny. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń, możemy poinformować, iż jest to ponad połowa podmiotów wnioskujących o poręczenie.

         KLASA
PRZEDSIĘBIORCY
                          JAKOŚĆ KREDYTU WYJŚCIOWA STAWKA PROWIZJI W SKALI ROKU
I Wysoka zdolność do spłaty 0,00%
II Odpowiednia zdolność do spłaty 0,00%
III Zdolność do spłaty jest wrażliwa na niekorzystne warunki 0,40%
IV Zdolność do spłaty zostanie prawdopodobnie ograniczona przez niekorzystne warunki 0,50%

Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia.

Promocja trwa do odwołania.

Więcej szczegółów mogą uzyskać Państwo bezpośrednio u pracowników Funduszu pod numerem tel. (32) 785 85 85.
 

* Promocją objęte są kredyty i pożyczki inwestycyjne udzielane przez wybrane banki i fundusze pożyczkowe współpracujące z Funduszem. 

Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: