Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Kto może uzyskać poręczenie


Fundusz udziela poręczeń przedsiębiorcom, którzy:

  • posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz suma bilansowa < 43 mln euro lub obroty < 50 mln euro)
     
  • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub oddział lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego
     
  • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: