Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Najczęściej zadawane pytania


 • Co to jest poręczenie wadialne?

  Poręczenie wadium przetargowego jest jedną z form wniesienia wadium wymaganego przez zamawiającego, czyli organizatora przetargu.

   
 • Nie potrzebuję pakietu poręczeń wadialnych, chcę wystartować tylko w jednym przetargu i uzyskać tylko jedno poręczenie wadialne. Czy oferta jest skierowana także do mnie?

  Konstrukcja usługi nierozerwalnie wiąże pakiet poręczeń wadialnych z udzielanymi w jego ramach poręczeniami do poszczególnych przetargów, nie mniej jednak nie wyklucza to możliwości uzyskania poręczenia wadium tylko do jednego przetargu - kwota pakietu jest wtedy równa kwocie poręczenia wadialnego.


 • Czy oferta obejmuje gwarancje należytego wykonania umowy i inne gwarancje kontraktowe?

  Istnieje możliwość uzyskania gwarancji należytego wykonania umowy i innych typów gwarancji kontraktowych w jednej z instytucji współpracujących z Funduszem. Są to produkty stanowiące uzupełnienie oferty poręczeń wadialnych, przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy wygrali postępowania przetargowe.


 • Czy wadium w postaci poręczenia będzie akceptowane przez zamawiającego?

  Wadium w postaci poręczenia Funduszu Poręczeniowego musi być zaakceptowane przez zamawiającego, ponieważ jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium, literalnie wymieniona w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: "Wadium może być wnoszone w (...) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)". Podmioty te, to właśnie Fundusze Poręczeniowe.

  Zaświadczenie PARP potwierdzające możliwość udzielania poręczeń wadialnych przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: