Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Oferta


Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów i pożyczek. Jesteśmy instytucją wspierającą rozwój przedsiębiorstw w województwie śląskim. Działamy w ramach Krajowego Systemu Poręczeń i Gwarancji Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajowej Grupy Poręczeniowej. Zabezpieczenie dokonywane jest w formie poręczenia kredytów i pożyczek wobec banków i instytucji finansowych, z którymi współpracujemy.

 

 

WARUNKI UDZIELANIA PORĘCZEŃ

 

Fundusz udziela poręczeń spłaty kredytów przedsiębiorcom, którzy:

  •  
    posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz suma bilansowa < 43 mln euro lub obroty < 50 mln euro)
  • posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego
  • prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy
 

 

ZASADY UDZIELANIA PORĘCZEŃ

 
  • poręczamy do wysokości 1.000.000 zł (w zależności od instytucji finansującej)
  • nie więcej niż 50% kapitału kredytu lub pożyczki
  • maksymalnie na okres 60 miesięcy
  • poręczenia kredytów i pożyczek oprocentowanych nie niżej niż stopa referencyjna ustalana przez Komisję Europejską
 
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: